fbpx

KPI

Wat zijn KPI’s?

Key Performance Indicators (KPI’s) zijn een manier om de belangrijkste prestaties van een bedrijf in kaart te brengen. Bij het meten van de KPI’s worden de behaalde resultaten vergeleken met de gestelde doelen. Een bedrijf kan zo meten of het wel of niet op koers ligt.

Zijn KPI’s relevant voor mij?

KPI’s zijn relevant voor elke ondernemer. Je kan bijvoorbeeld als doelstelling hebben om een bepaalde omzet te draaien in een jaar. Per maand kan je met een omzet KPI kijken of je of je de jaaromzet zou gaan halen. Indien dit niet het geval is moet je mogelijk je doel bijsturen of kijken naar manieren om weer op koers te komen.

Door als ondernemer je KPI’s te meten ben je in staat beter te sturen op resultaat en zo je ambities waar te maken.

Deel via: